2016 - Matrusri Classes

[email protected]

+91-9689055333 , 9689077333

Varad Chandak
(KEM Mumbai)

Foundation ची खरी Concept मला Matrusri ला आल्यावरच कळाली. येथे अग्रवाल सर, जोशी सर व पुंडे सराच्या सोप्या भाषेत अवघड topic सुध्दा सोपे होतात. जर तुम्ही Foundation अगदी मन लावून केले तर 11th व 12th चे सर्व धडे अगदी सोपे वाटू लागतात. प्रत्येक घटकाची तोंडओळख आधीच झाल्यामुळे त्या topic चे problem सोडवता येतात. महत्वाचे म्हणजे आर. सी. जोशी सरांनी नेहमी आम्हाला motivate केले. मला पुढे Medical मध्ये career करायचे असून देखील त्यांनी मला अत्यंत चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले. अग्रवाल मॅमनी Biology विषय एकदम सोपा करुन शिकवला.

सुनिता चांडक
(Parent of Varad Chandak, KEM Mumbai)

मातृश्री म्हणजे आई. होय हे ही खरे आहे की, मातृश्री क्लास विद्यार्थ्यांना आई प्रमाणे प्रेमळपणे वागणूक देवून शिकवतात, मातृश्री क्लास मुळे माझा मुलगा वरद चांडक हा फार पुढे गेला. त्याला क्लासचा इतका लळा लागला होता की त्याला एखाद्या दिवशी क्लास बुडव सांगितले की तर तो सांगायचा तुम्ही जा मी नाही येणार मला क्लासला जायचेच आहे. मातृश्री मुळे वरदला फीजीक्स, केमेस्ट्री हे विषय अगदी सोपेपणाने हाताळता आले. मातृश्री मध्ये खुप चांगले शिकवतात. फाउंडेशन त्यांचे पके घेतात. असे चांगले मातृश्री सारखे क्लास जर महाराष्ट्रात आहेत तर महाराष्ट्रातले मुले इतर राज्यात किंवा परदेशात जाणार नाही परदेशातील व इतर राज्यातील मुलेच आपल्याकडे शिकण्यास येतील आणि तो दिवस नक्कीच फारजवळ आहे.

Vyankatesh Nagre
(IIT Powai)

The best possible platform for preparing for IIT-JEE, Matrusri Foundation is a constant help before, during and after JEE preparations. Matrusri provides not only a deep and conceptual understanding in of Physics, Chemistry and Maths. But it also prepares you for the future by creating the right mindset and endurance to excel wherever you go in life. The teachers are outstanding not only in their knowledge and teaching abilities but also create a love for the  subject within the student. Agarwal Sir and R.C. Joshi Sir are the pioneers of this great institution and are teachers and friend you would never forget. Without their help, I personally would not be able to reach this platform and crack JEE. I would definitely recommend JEE aspirants to make  use of this platform form 8th to 10th for the teaching and learning is filled with fun and joy and one  would never regret being here.

सौ. जयश्री ईश्वरचंद नागरे
(Parent of Vyankatesh Nagre, IIT Powai)

माझे दोन्ही मुलं गणेश ईश्वरचंद नागरे (IIT Roorkee) आणि व्यंकटेश ईश्वरचंद नागरे, दोघेही Foundation साठी मातृश्री मध्येच होते. मातृश्रीमुळे Foundation कळाल National Competition काय असतं याच भान आलं. पाया जेवढा खोल असेल, मजबुत असेल तेवढीच इमारतीची उंची गाठता येते. मातृश्री मुळे concept क्लियर झाले मुलांना श्री. अग्रवाल सर आणि आर. सी. जोशी सरांचे जे Motivational Inspiration मिळालं त्याचाच फायदा IIT सारखी जाज भारताची सर्वात कठीण समजली जाणारी परीक्षा पास करण्यास झाला. श्री. अग्रवाल सरांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन, त्यांची मुलाबद्दलची आपुलकी, तळमळ ह्यामुळे मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये मातृश्री विषयी आदर वाटतो. मुलांना शक्य तितक्या लवकर म्हणजे ६ वी व ७ वी तच Foundation लावल्यामुळे बराच फायदा होतो.

Nikhil Kulkarni
(IIT Delhi)

मी IIT Foundation इयत्ता ९ वी ते १० वी ला मातृश्री क्लासेस मध्ये लावलं होतं. R.C. Joshi सरांनी Chemistry अतिशय कलात्मकरित्या शिकविल्याने हा विषय आनंदाने अभ्यासायला शिकलो. त्याचप्रकारे अग्रवाल सरांनी शिकवलेले गणिताचे Topic देखील आधीपासूनच माहित असल्याने ते १२ वीत शिकतांना सोपे वाटायला लागले.

सौ. ज्योती दिलीप कुलकर्णी
(Parent of Nikhil Kulkarni, IIT Delhi)

माझा मुलगा निखील मातृश्री क्लासचा फाउंडेशनचा असल्यामुळे त्याचा बेस छान झाला त्यामुळे त्याला JEE Advanced मध्ये इतका स्कोर करता आला. आम्ही पालक मातृश्री च्या सर्व शिक्षकांचे अत्यंत आभारी आहोत. आज जो काही रिझल्ट आहे त्यामध्ये तुमचा हातभार होता. निखीलला JEE Advanced मध्ये AIR 106 रँक आहे. फाउंडेशन लावल्यामुळे त्याला सर्व स्कॉलरशीप मिळाल्या आहेत. निखील NTSE मध्ये सुध्दा सिलेक्ट झाला आहे. मातृश्रीच्या सर्व शिक्षकांनी व अग्रवाल सरांनी खुप मेहनत घेतल्यामुळे हे यश मिळाले आहे. ८ वी व ९ वी च्या विद्यार्थ्यांना एक सांगावेसे वाटते की फाउंडेशन लावल्यामुळे पुढे खुप फायदा होतो. मी एवढेच सांगेन की मातृश्री च्या आर. सी. जोशी व अग्रवाल सरांच्या मार्गदर्शनामुळेच निखीलला हे यश मिळाले.

Sushant Rathi
(IIT Delhi)

I was the integral part of Matrusri since my class 7th. I achieved this rank because of Foundation in Matrusri. The course material and the teaching techniques adopted helped me a lot. I am very much thankful to this class. Presently I am pursuing my B. Tech in Computer Science from IIT Delhi.

Tathagat Sathe
(IIT Kanpur)

I joined Matrusri for 8th – 10th and these three years were turning point for me. This is all because of Joshi Sir, Agarwal Sir and to the whole team. In these three years I was clear with all concepts    which helped me in 11th& 12th. I think to get into IIT only hard work is not enough, you have to  work smartly and enjoy learning which I did and my dream came true. Finally thanks to Matrusri.

Anand Gandhi
(IIT Kanpur)

Matrusri gave proper guidance, enthusiasm, thinking skills and speed. Proper teaching helped me about understanding IIT-JEE exams. Matrusri’s periodic tests gave me a lot of experience and the way to prepare for the exam. Agarwal Sir’s teaching Maths developed my interest towards this subject. R.C. Joshi Sir is best, although I could not understand Marathi (used sometime) but the passion for teaching at his old age made me to work hard.

Rohan Sakeri
(IIT Kanpur)

My journey with Matrusri was memorable and fascinating. I joined Matrusri in class 10th for the preparation of NTSE exams. The whole staff of the institute was very co-operative and gave me the appropriate guidance in each and every phase of the preparation. Teaching skills were very effective and guidance by highly experienced teachers of Matrusri given to us were of much help.   The best thing of Matrusri is the test conducted by it which helped me to build up knowledge for clearing my exam. They guided me to prepare for JEE exam for which I took admission in Kota.In enjoyed studying there as I had the base which I got in Matrusri and it gave me immense support. Would recommend students of 8th to join Matrusri’s foundation classes.

Sahil Labheshetwar
(IIT Chennai)

Matrusri is the best place for IIT Foundation in Aurangabad. I personally didn’t take the advantage to the fullest (as I was not that serious). Which I regret. I am sure if someone does the  foundation here with dedication there is no stopping to getting top rank in IIT-JEE. Teachers treat  you like a family, specially Agarwal Sir.

सौ. लता जोशी
(Grand Parent of Mayur Joshi, IIT Chennai)

मातृश्री क्लासमध्ये माझा नातु मयुर विकास जोशी ह्याने स्टेट लेव्हल व नॅशनल लेव्हल दोन्ही पास केले आहे. त्याला मातृश्री क्लासचा खुपच उपयोग झाला तो मुंबईला रहात असुन दोन्ही वेळेस दहा बारा दिवस त्यानी फक्त टेस्ट सिरीज मातृश्री मध्ये केले. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास व अभ्यास कसा करावा हे त्याल केवळ मातृश्री मुळेच समजले एक विशेश म्हणजे परीक्षेच्या आदल्यादिवशी अभ्यास बिलकुल करु नका एकदम निवांत रहा असा सल्ला सरांनी दिला तो जास्त उपयोगी वाटतो. येथील जोशी सर, अग्रवाल सर, बोरगांवकर सर हया सर्वांनी विद्यार्थ्यांच्या वर खुप मेहनत घेतली आहे, मातृश्री केवळ क्लास नसुन एक परिवार आहे असे मला म्हणायचे आहे.  प्रत्येक वेळी किंवा योग्यवेळी मुलांना योग्य मार्गदर्शन करायचे व मुलांना प्रोत्साहीत करायचे हे मला फार विशेष वाटले. जोशी सर, अग्रवाल सर, बोरगावकर सर या सर्वांचा मी खुप आभारी आहे.

Roshni Sonkhedkar
(IIT Varanasi)

I joined Matrusri in 9th for IIT foundation. Matrusri proved to be really beneficial for me as it developed my application skills & thinking capability on higher level. Agarwal Sir guided me throughout 9th and 10th and always encouraged me to do better. Prof. R.C. Joshi Sir is the person who saw the potential in me and sowed the seed of hard work in my life. Whatever I learnt about IIT, it was only due to Agarwal Sir and Joshi Sir they proved to be building block. As it is said, if the base of any building is strong, the building can stand tall & strong for a long span. Matrusri is the strong base on which my career will flourish. I am thankful to the faculty for their contribution in my success.

डॉ. सोनखेडकर
(Parent of Roshni Sonkhedkar, IIT Varanasi)

मातृश्री IIT Foundation मुळे माझ्या मुलीला IIT साठी Inspiration मिळाले. जोशी सरांचे स्वप्न माझ्या मुलीने साकार केले. जोशी सरांचे हेच Power of spoken word होते की रोशनी IIT साठी qualified होणारचं. अग्रवाल सरांनी रोशनीसाठी खुपच मेहनत घेतली, वारंवार अग्रवाल सरांच्या मार्गदर्शनामुळे रोशनीने NTSE चे दोन्ही level clear केली.

जगन्नाथ लक्ष्मण कोलते
(Parent of Aakash Kolte, IIT Hyderabad)

माझा मुलगा आकाशने सन २०१५-१६ ह्या वर्षी घेतलेल्या JEE Main मध्ये 216/360 मार्क घेतलेले आहे. ह्याचे सर्व श्रेय मी मातृश्री फाउंडेशनला देतो. सन २०१५-१६ वर्षी घेतलेल्या JEE Advanced परीक्षेत आलेल्या ऑल इंडिया रँक मध्ये आकाश जगत्राथ कोलते याचा रँक ४७८० मिळालेला असुन त्याचे सर्व श्रेय आय. आय. टी. फाउंडेशन म्हणून ओळख असलेल्या मातृश्री क्लास मुळे आहे. त्याचा फायदा माझ्या मुलाला आय.आय.टी. ला झालेला आहे. मी मातृश्रीक्लासच्या सर्व स्टाफ, कर्मचारी यांना धन्यवाद देतो,

Vinay Nagalgaonkar
(IIT Jodhpur)

Matrusri had really opened my eyes to the competitive world and about the intellectual career courses. I joined here in 10th std. and it was the best decision, because it just smoothen up the  preparation for JEE. I got to know what I was going to face first hand and picked up the topics   really well. I just want to say that hard-work will surely help you to succeed.

सुनिता डोमाळे
(Parent of Rohan Domale, BITS Pilani)

माझा मुलगा ७ वी पर्यत ८०% मार्क घेत होता म्हणजे अव्हरेज होता. सतत टि.व्ही. पाहणे, अभ्यासाबद्दल काहीही गोडी नव्हती पण मातृश्री क्लास लावल्यापासून त्याच्या मध्ये खूप बदल झाला, तो स्वतःच्या मनाने अभ्यास करू लागला, शाळेत चांगले मार्क घेऊ लागला, मग त्याने त्याचे ध्येय निश्चित करुन तसा अभ्यास करायला लागला नंतर Hard work करण्याची सवय मातृश्री मधुनच लागली स्वभाव ही शांत झाला ज्या वयात खरी गरज असते ती चांगल्या संस्काराची सुरुवात मातृश्री मध्येच झाली त्यामुळे आम्ही खूप समाधानी आहोत. Thank you अग्रवाल सर जोशी सर आणि सर्व स्टाफ खरं चांगली मुल घडविण्याचे जे काम केले त्याबदल धन्यवाद. या यशात मातृश्री चा खूप मोलाचा वाटा आहे असे मी मानते.

Simran Makriye
(NIT Trichi)

I joined Matrusri classes in 8th std. Matrusri has taught me to think and analyse not to mug-up. In school I used to learn formula but in Matrusri I learnt the derivation of formula’s which was interesting. I believe Foundation taught me to do analysis and solve any problems.

Pratosh Patankar
(NIT Nagpur)

I have been studying in Matrusri Foundation since class 8th. Our basic concepts were cleared at Matrusri which helped us in 11th and 12th. We were already familiar with syllabus of IIT-JEE  because of Matrusri Foundation. It helped me to develop confidence for further studies.

प्रसाद विजय पाटणकर
(Parent of Pratosh Patankar, NIT Nagpur)

माझा मुलगा प्रतोष याने इयत्ता ८ वी पासुन मातृश्री फाउंडेशन येथे प्रवेश घेतला तेंव्हा पासुन १० वी पर्यंत तो मातृश्री मध्ये होता. मी व माझी सौ. दोघेही नोकरी करीत असल्यामुळे त्याच्या अभ्यासाकडे व्यवस्थित लक्ष देण्याची जबाबदारी मातृश्री फाउंडेशन आपल्या खांद्यावर घेतली असेच म्हणावे लागेल.आज मिळालेले त्याचे यश हे पूर्णतः मातृश्रीचेच आहे.

Mayank Bandewar
(NIT Nagpur)

Myself Mayank Bandewar, was in Matrusri from 9th to 10th and it was very useful for developing my basic concept, which is the root for any national level exams. The syllabus of Matrusri will let you go higher and higher in future.

Rajat Karegaonkar
(NIT Surat)

IIT is a test of your intelligence, presence of mind and experience and best way to develop it is to  make our basics clear and for this I owe my gratitude to Matrusri Foundation classes. I thank Agarwal Sir, Joshi Sir for their valuable guidance due to which I can successfully enter one of the best engineering colleges of India.

Purva Shinde
(NTSE Scholar)

My journey as a student at Matrusri began in grade 6th. I think preferring the IIT foundation course over other school tuitions was one of the best decisions my parents made. This is because,  the foundation level is so good that everything else automatically seems easy. Also it cultivates test conceptual understanding and application. For me, the NTSE course, more specifically the test series made all the difference. After solving countless tests which were followed by immediate discussions, not only boosted up my confidence but also gave me the most crucial skill for a competitive exam. Time management along with studies, I had a lot of fun for the whole year. My heart felt gratitude to Agarwal Sir, Varsha Ma’am, Joshi Sir, and everyone in Matrusri  family for supporting me at every step. Because of them, without having to take a lot of burden I  could become NTSE qualifier with enjoying this wonderful experience at the same time.

Adv. Mrs. Vaishali Shinde
(Parent of Purva Shinde, NTSE Scholar)

Our experience at Matrusri was very good. The system here is very good with umpteen number of tests and extensive practice. But the most important thing I felt as a parent was the personal  attention given to every child to bring out the best in them. Personally I know how much Agarwal Sir’s motivation and monitoring has helped my daughter. It really inspired her to work harder and harder and finally achieve her goals!

Gargi Barke
(NTSE Scholar, State Topper)

I joined Matrusri foundation in class 6th. I was benefitted by foundation classes a lot. Because of  certain reasons I could not be the part of this class in 9th. But again I joined the class in 10thstd.  the team of Matrusri helped me a lot for becoming NTSE scholar and my dream came true.

Ramyata Pate
(NTSE Scholar)

I joined Matrusri foundation classes for 2nd level. I was selected for Balshree Award and had gone   to Delhi of 10 days during the preparation of second level because of which I could attend very few classes but I learnt a lot about the examination pattern and so many practice tests helped me a   lot to build my confidence and crack NTSE final exam. I am very much thankful to Matrusri  Foundation Classes.

Abhijeet Gunjal
(NTSE Scholar)

When I was selected for the second level of NTSE examination, everyone suggested me to join Matrusri Classes. And of course the result was amazing. I was selected for the scholarship because of Matrusri classes and highly educated teachers which is very important part. The class  conducted test series which were of such high quality that the original paper was seeming easy for me. All the paper setters of the class are ex-member of NTSE board. I think I made no mistake by joining Matrusri and I am thankful to all of them. I also thank Agarwal Sir who made our Maths and MAT perfect and also all the other respected teachers who are big part of my success.

Aman Bhargava
(NTSE Scholar)

Matrusri’s competitive yet healthy environment helped me boost my performance in NTSE (stage 2). The valuable guidance of the teachers played a vital role in reducing the stress levels. The practice papers were very much helpful for time management. I thank Matrusri classes for helping me a lot to prepare and crack NTSE.

श्री. संतोष जोशी
(Parent of Subodh S. Joshi, NTSE Scholar)

एन.टी.एस २०१६ मध्ये माझा पाल्य चि. सुबोध यास मिळालेल्या यशाचे श्रेय मातृश्री फाउंडेशनलाच जाते. या क्लास बद्दल मी पूर्वी ऐकून होतो. एनटीएस सेकंड लेवलसाठी मी त्यास लातूरहून १० वी ची परीक्षा संपताच औरंगाबाद येथे या क्लाससाठी पाठवले. इथे क्लास लावल्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला. अभ्यासाची पध्दत, तर्क बुध्दी याचा फरक सकारात्मक पडला. मातृश्रीच्या Modules ची तर खुपच मदत झाली. एनटीएस स्कॉलरशिप पक्की कशी करावी याचे चांगले मार्गदर्शन त्यास श्री. अग्रवाल सरांकडून झाले. डॉ. आर. सी. जोशी व श्री अग्रवालसर यांच्यामार्गदर्शनानेच त्याला आयुष्याची दिशा मिळाली. पुन्हा एकदा मातृश्री टीमचे आभार.

enquire Now